Wybierz język:
 • Zabiegi

 • kontakt

  Warszawa Mokotów,

  ul. Żaryna 7

  tel. 22 407 27 72

  tel./fax 22 435 91 92

  konsultant: zaryna@skinclinic.pl

  Warszawa Centrum,

  ul. Stawki 4b

  tel. 22 424 46 46

  tel./fax 22 635 43 53

  konsultant: stawki@skinclinic.pl

  godziny otwarcia Zapraszamy

  pon.-pt. sob. nd.
  09.00-21.00 09.00-18.00 10.00-16.00

  Reklama i marketing:
  reklama@skinclinic.pl

 • Polecane zabiegi

 • Powered by Ajaxy

  IPL

  Czym jest IPL?

  IPL (Intense Pulse Light) jest to technologia wykorzystująca intensywne światło pulsacyjne, a zaliczana do laserów. IPL emituje wiązkę promieni świetlnych, które jednak w przeciwieństwie do lasera nie są spójne i jednolite, lecz rozproszone i o zróżnicowanej długości. Dzięki temu mogą docierać na różne głębokości naszej skóry oraz działać wielokierunkowo, usuwając wiele mankamentów skóry.

   

  Jakie mankamenty skóry możesz zlikwidować korzystając z metody IPL?

  IPL usuwa między innymi zmiany naczyniowe, rozszerzone naczynka, rumienie, trądzik i zmiany potrądzikowe, przebarwienia, plamy skórne i posłoneczne. Pozwala także na laserowe usuwanie zmarszczek, a stymulując wytwarzanie kolagenu wygładza skórę. Innym zastosowaniem IPL są zabiegi usuwania zbędnego owłosienia. DEPILACJA

   

  Czy będziesz odpowiednią pacjentką na zabieg IPL?

  IPL zalecany jest przede wszystkim osobom o jasnej karnacji. Na skórze śniadej i ciemnej mogą wystąpić lekkie poparzenia i delikatne odbarwienia w miejscach promieniowania.

   

  Jak wygląda zabieg?

  Podczas zabiegu zarówno osoba, która poddawana jest zabiegowi, jak i osoba wykonująca zabieg musi chronić oczy. W tym celu konieczne jest założenie okularów ze specjalnymi filtrami. Dedykowana lampa emituje promieniowanie w całym zakresie światła widzialnego i części światła obejmującego podczerwień. Reguluje się ją specjalnymi pryzmatami nakładanymi na końcówkę aparatu, które odcinają poszczególne wiązki fali do pożądanej długości. Skuteczność IPL zależy od odpowiednio dobranej długości fal oraz od czasu trwania impulsu.

   

  Jak długo trwa zabieg?

  Długość zabiegu zależy od obszaru, na którym jest on wykonywany. Średnio trwa od kilkunastu minut do godziny.

   

  Co będziesz odczuwać podczas zabiegu?

  Zazwyczaj jest to punktowe odczuwanie ciepła.

   

  Jak postępować po zabiegu?

  Po zabiegu należy unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce oraz stosować kosmetyki pielęgnacyjne z wysokimi filtrami ochronnymi.

   

  Czy są jakieś skutki uboczne?

  Po zabiegu możesz spodziewać się zaczerwienienia skóry i lekkiego rumienia. Zmiany te samoczynnie ustępują w ciągu pierwszych dni, a nawet godzin po zabiegu. Nie przeszkadzają one również wrócić po zabiegu do codziennej aktywności.

   

  Co warto dodatkowo wiedzieć o IPL?

  IPL działa kompleksowo – eliminuje nawet kilka problemów skórnych jednocześnie podczas jednego zabiegu.

   

  Jakie są przeciwskazania do wykonania zabiegu IPL?

  Tak jak przy wszystkich zabiegów laseroterapii przeciwwskazaniem jest ciąża i okres karmienia piersią. Procedury nie przeprowadza się również w przypadku podrażnienia oraz wystepowania chorób skórnych, bielactwa, łuszczycy i choroby nowotworowej. Zabieg nie jest także wskazany po użyciu samoopalacza oraz na świeżej opaleniźnie. Inne ewentualne przeciwwskazania są wykluczane podczas wywiadu poprzedzającego zabieg (może to być stosowanie kosmetyków z retinolem, leków światłouczulających i antykoagulantów czy niedawno wykonane peelingi).

   

  Kilka słów o bezpieczeństwie:

  Korzystając z technologii laserowych, w tym IPL, warto mieć na uwadze, żeby sprzęt, którym wykonywany jest zabieg posiadał certyfikaty bezpieczeństwa. Aby uniknąć powikłań i poparzeń należy korzystać z usług osób z odpowiednim przeszkoleniem. Podczas zabiegu należy chronić oczy, a po zabiegu stosować w pielęgnacji domowej kosmetyki z filtrami ochronnymi.

   


  IPL

  What is IPL? 
  IPL (Intense Pulse Light) is a technology that uses intense pulsed light, and known to lasers.  IPL emits a beam of light, which, however, in contrast to the laser is not consistent and uniform, but scattered and varied in length.  This allows them to reach out to different depths of the skin and act in different directions, removing a lot of the shortcomings of the skin.

  What you can do away with the shortcomings of the skin using IPL method?
  IPL removes including vascular changes, dilated blood vessels, erythema, acne and changes scars, pigmentation, skin spots and solar stains.  It also allows the laser removal of wrinkles by stimulating collagen production and smoothest the skin.  Another application is IPL hair removal treatments. DEPILATION

  Will you be an appropriate patient for surgery IPL?
  IPL is primarily recommended for people with fair skin.  For swarthy skin and dark may experience a mild burning and discoloration in areas sensitive radiation.

  What is the treatment?
  During the procedure, both the person who is subjected to treatment, and the person performing the treatment must protect your eyes.  For this purpose, it is necessary to establish special filter glasses.  Dedicated emits light throughout the visible and infrared part of the light covers.  It regulates the special prisms imposed on the camera end, which cut each wave beam to the desired length.  The effectiveness of IPL appropriately selected depending on the wavelength and the pulse duration.

  How long is the treatment?
  Length of treatment depends on the area in which it is executed.  On average, it takes from several minutes to hours.

  What you will experience during the procedure?
  This is usually the point of heat sensation.

  How to proceed after the procedure?
  After the procedure, you should avoid direct exposure to the sun and use skin care with high sunscreen.

  Are there any side effects?
  After the treatment you can expect slight redness and erythema.  These changes will automatically disappear within days or even hours after surgery.  They also did not bother to come back after surgery to daily activities.

  What you should also know about the IPL?
  PL works completely – eliminating several skin problems at the same time during the same procedure.

  What are the contraindications to perform an IPL treatment?
  As with all laser treatments contraindication is pregnancy and lactation.  The procedure is not carried out even if the prevalence of irritation and skin diseases, vitiligo, psoriasis and cancer.  The treatment is also indicated for the use of self-tanner and a fresh tan.  Other contraindications are excluded in an interview before the surgery (this may be the use of cosmetics with retinol, photosensitizing drugs and anticoagulants, or have recently done peels).

  A few words about safety:
  Using laser technology, including the IPL, you should keep in mind that the equipment, which is performed surgery have safety certificates.  To avoid complications and burns, use the services of the corresponding trained.  During the procedure, the eyes should be protected, and after the procedure used in the home care of sunscreen cosmetics.

  Zastanawiasz się nad tym zabiegiem, a jednym problemem jest kwestia finansowa to mamy na to rozwiązanie! SkinClinic wraz z system finansowym RATALNIE.COM umożliwia rozłożenie płatności na dogodne raty.

  Kalkulator rat*

  Wartość usługi

  Ilość rat

  Kwota raty

   

  * Obliczenia dokonywane za pomocą kalkulatora są tylko symulacją i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa

  Formularz kontaktowy


  Wyślij kopię wiadomości na mój adres e-mail


  *Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia